06 - 51544004 harry@alabonheur.nl

Podcast – DE LIMBURGSE TAAL & … door Ruud Kleinen en Harry Rouschop

Sinds 1997 wordt de Limburgse taal door de Nederlandse en de provinciale overheid officieel erkend als streektaal. In 2019 werd dit nog eens bevestigd in een convenant. Toch maken veel Limburgers zich zorgen over het voortbestaan van ons dialect.

In deze 13-delige podcastserie onderzoeken we hoe het nu eigenlijk staat met het gesproken Limburgse woord. Aan de hand van interviews met deskundigen en bekende Limburgers bespreken we de plek van De Limburgse Taal in diverse domeinen zoals het onderwijs, bedrijfsleven, cultuur en politiek. Frans Pollux sluit elke podcast af met een column

www.delimburgsetaal.nl