06 - 51544004 harry@alabonheur.nl

Centrummanager voor winkelcentra

Intermediair tussen de ondernemersvereniging en externe partijen. Ik stimuleer de samenwerking tussen ondernemers, adviseer hen en onderneem acties om het imago en de uitstraling van het winkelgebied te verbeteren.
Bedreven in uiteenlopende aspecten van een project: secretariaat en financiën, acties, sfeer, PR en marketing.

Ik was o.a. werkzaam voor Mosae Forum Maastricht, Corio Center Heerlen en winkelcentrum Stein. Momenteel centrummanager van MaasBLVD Venlo.