06 - 51544004 harry@alabonheur.nl

Broodfonds Heuvelland

In 2013 heb ik het initiatief genomen tot oprichting van het Broodfonds Heuvelland. Na de organisatie van een informatiebijeenkomsten ben ik actief ondernemers uit mijn netwerk gaan benaderen. Na enkele maanden hadden we de vereiste 20 ondernemers bij elkaar en zijn we per 1 november 2013 gestart. Inmiddels bestaat het Broodfonds Heuvelland uit meer dan 50 ondernemers.

Wat is een Broodfonds?
Word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen. Je wilt dit risico graag goed afdekken. Hoe doe je dat? Samen met andere ondernemers. In een Broodfonds ondersteun je elkaar op vrijwillige en gelijkwaardige basis.
Het Broodfonds is bedacht door en voor ondernemers, die weten wat zij nodig hebben. Het is een landelijk initiatief met inmiddels ruim 200 regionale groepen.